Belangrijke informatie

Er bestaan gevallen waarin niet gemasseerd mag worden. Dit worden contra indicaties genoemd. Zo mag er niet gemasseerd worden in de volgende gevallen:

 • Bij koorts, er is dan kans op verergering omdat de stofwisseling al verhoogd is;

 • Bij algemene infecties zoals griep, verkoudheid, keelontsteking;

 • Bij extreme vermoeidheid en uitputting;

 • Bij acute en chronische aandoeningen, bijvoorbeeld migraine;

 • Bij een slechte algehele toestand, algehele malaise;

 • Bij een besmettelijke huidaandoening;

 • Bij duizeligheid, de bloeddruk daalt bij een massage waardoor de duizeligheid kan verergeren;

 • Bij vaataandoeningen, door de druk kunnen verzwakte vaten beschadigen;

 • Bij trombose, door de massage kan een bloedpropje losschieten met alle gevolgen van dien;

 • Bij een hoge of lage bloeddruk tenzij in overleg met de arts;

 • Bij hartklachten en hartafwijkingen tenzij in overleg met de arts. Door ontspanning kan het hartritme dalen;

 • Binnen de eerste drie maanden van de zwangerschap. De foetus kan dan loslaten;

 • Bij maag en darm zweren. Een massage zorgt voor maagsappen;

 • Bij een hernia.

Er bestaan ook gevallen waarbij er sprake is van een bepaalde plaatselijke aandoening of bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde medicatie. Er mag dan wel gemasseerd worden mits er rekening gehouden wordt met deze situatie. Dit worden relatief algehele of plaatselijke contra indicaties genoemd. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Het gebruik van pijnstillers;

 • Antidepressiva, tenzij in overleg met arts (afhankelijk van de hoeveelheid en de mate van gevaar);

 • Ontstekingen, er bestaat kans op verergering;

 • Actieve ontstekingen zoals bijvoorbeeld reuma; bespreek dit met uw behandelaar en geef dit aan voorafgaande aan de massage;

 • Steenpuisten;

 • Tumoren tenzij in overleg met de arts;

 • Verwondingen, er kan dan wel op andere lichaamsdelen worden gemasseerd;

 • Spataderen, er kan dan wel op andere lichaamsdelen worden gemasseerd;

 • Psoriasis, er kan dan wel op andere lichaamsdelen worden gemasseerd;

 • Diabetes, door de massage kan de bloedsuikerspiegel veranderen. Overleg dit met mij voorafgaande aan de massage.

Als bij u sprake is van een van bovengenoemde indicaties wil ik u vragen het intakeformulier in te vullen en mee te nemen bij uw afspraak. U kunt dit formulier ook invullen bij mij op de praktijk. 

Intakeformulier: