Algemene voorwaarden

Algemeen:

 • Massagepraktijk EveryBody is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen. 

 • Gegevens die u aan mij verstrekt worden door mij vertrouwelijk behandeld, en niet met derden gedeeld. 

 • Indien u een telefoon meeneemt naar de massage wordt u verzocht deze op stil of uit te zetten. Zo wordt u tijdens de massage niet gestoord en kunt u optimaal ontspannen. 

Medisch:

 • Indien u mij niet volledig of onjuist informeert over uw gezondheid voor aanvang van de massage is Massagepraktijk EveryBody niet verantwoordelijk voor de gevolgen die dit heeft tijdens of na de massage. 

 • Indien u onder behandeling staat van een arts, fysiotherapeut en/of een specialist of medicijnen gebruikt, raadpleeg dan uw arts, fysiotherapeut of specialist of u gemasseerd mag worden gedurende uw behandelperiode. 

 • Massagepraktijk EveryBody zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

 • De verantwoording voor de informatie en de juistheid daarvan die u tijdens het intakegesprek aan mij verstrekt ligt bij u als klant. Op basis van deze informatie kan ik de behandeling zo veilig en verantwoord mogelijk uitvoeren. 

 • Indien er sprake is van een (medische) aandoening waarbij de massagebehandeling schade kan toebrengen kan er besloten worden om de massagebehandeling niet uit te voeren.

 • De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Massagepraktijk EveryBody en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor, tijdens of na deelneming of gebruikmaking aan of van behandelingen en/of diensten. Massagepraktijk EveryBody is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

Hygiëne:

 • Persoonlijke hygiëne is erg belangrijk bij Massagepraktijk EveryBody. Dit wordt ook van u als klant verwacht.

 • Uit het oogpunt van hygiëne wordt van u gevraagd om voor aanvang van de massage gedoucht, of een bad te hebben genomen. Dit maakt de massage voor beide partijen aangenamer.

Massage:

 • De massages worden huid op huid gegeven. Tijdens de massagebehandeling wordt u toegedekt met zachte handdoeken. U kunt ervoor kiezen om de onderkleding aan te houden. Als u hiervoor kiest, wees u er dan van bewust dat hier olie op terecht kan komen. Denk hieraan bij de keuze van uw ondergoed.

 • De massagebehandeling wordt uitsluitend gegeven ter ontspanning en verzorging en hebben nooit een erotische intentie. Vragen naar, en uitlatingen omtrent erotische handelingen worden niet op prijs gesteld. 

 • Bij grensoverschrijdend gedrag wordt de massagebehandeling beëindigd en dienen de kosten van de gehele behandeling door de klant te worden voldaan.

Annuleren:

 • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van een massage bent u geen kosten verschuldigd.

 • Bij annulering 24 uur voor aanvang van een massage bent u 50% van het bedrag voor de massage verschuldigd.

 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een massage bent u 100% van het bedrag voor de massage verschuldigd.

Betalen:

 • Pinnen is helaas (nog) niet mogelijk. Indien u niet contant kunt betalen kunt u het bedrag overmaken op mijn rekeningnummer. Mijn rekeningnummer vind u op de contactpagina. Ik kan u na afloop van de massage ook een betaalverzoek sturen op uw mobiele telefoonnummer.